Poslednji trenuci zarobljenog SS-ovca

Operacija “Ribecal” [Rübezahl]. Izuzetno retka fotografija jednog zarobljenog pripadnika 7. dobrovoljačke brdske SS-divizije “Princ Eugen”, glavnog i najomraženijeg neprijatelja partizana. Većina zarobljenih esesovaca je likvidirana po kratkom postupku – posebno vojnici “Princ Eugen” divizije, koji su bukvalno tamanjeni. Fotografija je snimljena na početku nemačke operacije, u podnožju planine Kopaonika – na kojoj je ova SS-divizija i započela svoju karijeru (dve godine ranije), kako vojnu tako i zločinačku, loveći četnike i masovno ubijajući civile. Zarobljenik sa slike je pripadnik ili 2. puka ili inženjerskog voda, a okružen je pripadnicima 2. proleterske brigade (2. proleterske divizije); njegova sudbina nije poznata – ali je poprilično nagoveštavaju ovi osmesi partizana.

Tekst: Ivan Ž.
Fotograf: nepoznat.
Datum: 6. avgust 1944.
Mesto: planina Kopaonik, Jugoslavija.
Izvor fajla: “Bitka za Srbiju” I, Petar Višnjić.
Broj: bez broja (strana 320/321).
Opis: “Grupa boraca Druge proleterske brigade sa zarobljenim nemačkim vojnikom u borbi na Ibru – podnožje Kopaonika, 6. avgust 1944.”


 

Operation “Rübezahl”. An extremely rare photograph of a captured member of the 7th SS Volunteer Mountain Division “Prinz Eugen”, the main and the most hated enemy of the Partisans; most of the captured SS men were summarily liquidated – especially soldiers of the “Prinz Eugen” Division, who were literally exterminated. The photograph was taken at the beginning of the German operation, at the foot of the Kopaonik mountain – on which this SS division began its career too (two years earlier), both military and criminal, hunting the Chetniks and mass murdering the civilians. The prisoner in the picture is a member of either the 2nd Regiment or the Engineer Platoon, and he is surrounded by members of the 2nd Proletarian Brigade (of the 2nd Proletarian Division); his fate is unknown – but it is sufficiently hinted by these Partisan smiles.

Text: Ivan Ž.
Photographer: unknown.
Date: 6 August 1944.
Location: mountain Kopaonik, Yugoslavia.
File Source: “Bitka za Srbiju” I, Petar Višnjić.
Number: no number (page 320/321).
Description: “Grupa boraca Druge proleterske brigade sa zarobljenim nemačkim vojnikom u borbi na Ibru – podnožje Kopaonika, 6. avgust 1944.”

 

Content retrieved from: http://bandenkampf.blogspot.rs/2015_10_01_archive.html.