Oporučna balada – Momčilo Popadić

(za moje sinove)

Još nerođen, ali pamćenje ne vara
Baš sve je istina, baš je tako bilo
Pitajte mornara, pitajte ratara
Istodobno – tuklo se i snilo
i voljelo pri tom s puno, puno žara
Ako su parole – ja parole volim
Zar su ih ikada izmišljali crvi
Zastava se brani i rukama golim
Pa vam naređujem i pomalo molim;
– Nek bude na stijegu i kap vaše krvi!

Još nerođen, ali pamćenje ne laže
Sjećam se jauka, jama i smaknuća
Čujem kako mene il mog oca traže
Vidim mrtva jutra, noći i svanuća
Brata koji voli brata da prokaže
Baš sve je istina: opet tražim riječi
Poruku koja se olako ne mrzi
Oporuku koja i boli i liječi
Koja svaku boljku nasluti i spriječi:
– Nek bude na stijegu i kap vaše krvi!

Još nerođen, ali pamćenje je sjajno
Kao hladna rosa ovdje na Tjentištu
Kao modro more, slano, zavičajno
Gdje se bijele kosti po dnu traže, ištu
Bez imalo srama, ništa krišom, tajno
Nemajte milosti za glupost i hulje
Ako je potrebno – udarite prvi
Samo slabi stoje, čekaju i bulje
Osim što vam želim znojeve i žulje:
– Nek bude na stijegu i kap vaše krvi!

Još nerođen, ali pamćenje me služi
U navodnom miru i rastem i starim
Borbi nema kraja, ovaj rat je duži
Za neko primirje mnogo i ne marim
Nedajte da lažu, da vas ne bi smeli
Potrčite odmah i budite prvi
Kad se na bunkeru mi budemo sreli:
– Nek bude na stijegu i kap vaše krvi!


Momčilo Popadić, Blato na Korčuli, 25. 3. 1947. – Split, 20. 11. 1990. g., pesnik, esejist, novinar.
Fotografija: Beograd oktobar 1944.; oslobodiocu podižu zastavu