Omladinka Mara – Branko Ćopić

Bolna leži omladinka Mara,
sa starom se majkom razgovara.
Mila majko budi me u zoru,
primakni me našemu prozoru,
da ja vidim prije bijela dana,
proletersku četu partizana,
među njima i svoga dragana
proleterske čete barjaktara.
Da mu samo vidim kosu plavu,
I nad kosom crvenu zastavu.
Da je vidim, da me želja mine,
Da mi lice kao nekad sine.
Slavna četo, ti ćeš sjutra proći,
moj dragane, da l ćeš natrag doći?
Ako li mi gdje u boju pane,
ne dam suzi da iz oka kane,
S ponosom će spomitati Mara:
Imala sam dragog barjaktara.
Mila majko, budi me u zoru,
primakni me našemu prozoru,
da ja vidim naše desno krilo;
mislim, majko, lakše bi mi bilo.

1942.g.

_______________________________________________________________
Stihovi pesme Branka Ćopića “Omladinka Mara” nastali su u toku Narodnooslobodilačkog rata 1942. godine.
Slika: Bolničarka Maša, Алексе́й Григо́рьевич Ерё́мин 1919. – 1998., sovjetski slikar realista. Od 1939. pripadnik je Crvene armije, ranjavan je 1942. g. a nosilac je Ordena Crvene zastave…