Noć u okupiranom gradu – Jure Franičević Pločar

Vene žuta svjetiljka
nijemim pločnikom
Vene,
uvenuće.
Gasi se zvijezda
jedna
nad crnim zvonikom.
Vjetar sa zida
kida
osmrtnicu.
U daljini koraci patrole
zvone.
Zveknuo je lanac,
nekoga nad jamu
gone.
Noć nad gradom
crna stoji,
mrtve broji.
Sa zida
skida
vjetar osmrtnicu.
Svjetiljka vene,
za uglom promiču sjene,
svijetle zjene.


Jure Franičević Pločar, pesnik i romanopisac rođen je 12. 12. 1918. u Vrisniku na otoku Hvaru. Posle završena tri razreda gimnazije, vraća se u rodno selo. Prve stihove objavljuje 1940.
Rat ga je zatekao na odsluženju kadrovskog roka avijatičara-meteorologa. Od 1941. učestvuje u Narodnooslobodilačkoj borbi kao ilegalni radnik, borac i jedan od organizatora oružane borbe na otoku. U junu 1942. prelazi s grupom otočkih omladinaca u Biokovski partizanski odred. Početkom 1943. izlazi prva zbirka partizanske lirike u Hrvatskoj pod naslovom “Preko rovova”, a potpisana je pseudonimom Juraj Pločar. Naziv Pločar izveden je prema njegovom rodnom zaseoku Ploče u Vrisniku, a i kuća s kamenim krovom naziva se: pločarica.

Ilustracija: Tone Kralj – “Ranjeni partizan”, 1945.