Nikolaj Pirnat: “Domovi so rodili junake” 1944. – linorez

Nikolaj Pirnat je rođen u Idriji 10. decembra 1903. Umro je 1948. u Ljubljani. Studirao je vajarstvo na zagrebačkoj Akademiji. Još pre rata intenzivno se bavio grafikom i ctežom i bio poznat kao oštar kritičar tadašnjih socijalnih prilika.
Odmah posle izbijanja rata priključio se Osvobodilnoj fronti. Februara 1942. Italijani su ga odveli u koncentracioni logor Gonars. Tamo je organizovao bogat likovni život i obučavao mlađe likovne umetnike. 1943. g. otišao je u partizane.
1944. zajedno sa Francetom Miheličem izdaje mapu grafika “Naša borba”, a sam iste godine izdaje mapu “Domovi, tamnice, šume”.