Mrtvim drugovima – Karel Destovnik Kajuh

Nisam te poznavao
a dobro sam te znao,
druže koji si u borbi pao.
Ne znam da l su ti oči bile sive,
a ruke tvrde, hrapave, il žive,
pa ipak dobro sam te znao,
život si za život dao.

Nisam te poznavao
a dobro sam te znao
druže što krvav si na zid pao.
Ne znam je l’ živa tvoja mati,
ne znam draganu da li si imao,
a ipak dobro sam te znao,
put si nam krvlju pokazao.

Nisam te poznavao
a dobro sam te znao
druže što na Istoku si pao.
Ne znam jesi li visok bio,
ne znam da li si iz Sibira hrupio,
a ipak dobro sam te znao
u Crvenoj Armiji život si dao.

Poznavo sam vas drugovi
sve sam vas poznavo
svakoga
ko je u naše redove stao,
svakoga
koji krvlju je svojom
znamenje klesao
metar po metar
znamenja
što smer kazuju lako,
pa makar strašnije duvao vetar.


Karel Destovnik – Kajuh slovenački pesnik, prevodilac, partizan i narodni heroj; poginuo je u partizanima u 21. godini života. U pesmi “Pred smrću”, on piše:
“Kad stanem tužan i klonem
i stavim misli među ruke
kao da umirem, čujem zvuke
kao da ćuk moju smrt zove.
-Al pre nego što je dozove ćuk,
malo pre smrti moje,zatvoriću se u odaja muk
i tu napisati sve pesme svoje.”

Slika – Николай Колупаев Владимирович – Знамя Победы