Ander woord vir betekenis

Datum van publicatie: 03.03.2019

Dikwels gaan dit gepaard met die robuustheid en lewendigheid wat die styl betref; sterker en skilderagtiger uitdrukkings; die toon van die omgangstaal, asook die kernagtige en idiomatiese taalgebruik.

In hierdie geval dink ek dat "stoor" 'n ideale woord is vir "save". Na 45 jaar behoort hy nou aan my, "boots and all", ek het hard gewerk daarvoor.

Dui 'n handeling aan bv. Ontsluit van " https: Die woord brug is fonologies stabiel omdat die betekenis behou word ongeag hoe dit uitgespreek word. Boosdoos Die Engelse noem dit die dogbox. Matthiessen se Translation, an Elizabethan Art weer Engelse vertalings uit wat as meesterlik beskou kan word.

Die vorm van 'n woord kan verander word wanneer daar wisselvorme gevorm word deur affikse of morfeme by die woord te voeg. In het eerste geval is de gedachte het gevolg van persoonlijke waarneming met het oog figuurlijk opgevat en dus van doorzicht en inzicht; in het tweede geval berust de gedachte op het persoonlijk gevoel van den spreker, ander woord vir betekenis.

Onder meer word die indirekte rede deur die direkte rede vervang, spreekwoordelike segswyses ingespan en selfs slng gebruik. Jou glimlag kan 'n lewe red - smile. Ander woord vir betekenis het die hele storie so beluister en toe ewe droog afgehak hy is nou geen kreukelkamer-kenner nie maar die knaap lyk vir hom altevol soos 'n vuurhoutjie onder die invloed van viagra - gaan 'n klompie lonte aan die brand steek en dit voorspel brandgevaar.

Nalatige of onnoukeurige uitdrukkings in die oorspronklike teks kan reggemaak word.

Raaitjie slat windjies uit
  • Displaying all 18 posts. Dikwels gaan dit gepaard met die robuustheid en lewendigheid wat die styl betref; sterker en skilderagtiger uitdrukkings; die toon van die omgangstaal, asook die kernagtige en idiomatiese taalgebruik.
  • Word saam met 'n s.

Navigasie-keuseskerm

Die man van die daad het die voorsprong bo die biskop gehad dat hy die boek van die studeerkamer na die slagveld kon bring, dat hy as man van sy tyd die krygsdade kon visualiseer. Een oordeel daarentegen moet objectief wezen, daar het een gevolg is van overwegen en erkennen. Ek dink jy het "stoor" op die kop geslaan matertjie! Inzien en gevoelen stellen meer op den voorgrond, dat het eene bepaald subjectieve gedachte is; mijns inziens, volgens mijn gevoelen.

Dui die verband van iets ten opsigte van iets anders aan bv. Die idee was dat die vertaler so moet vertaal dat die uitwerking van die vertaling op die teikenleser bykans dieselfde as die uitwerking van die bronteks op die bronteksleser was.

Displaying all 18 posts. Jou glimlag kan 'n lewe red - smile. Die funksie van die fonologiese struktuur is om simbolies sigbaar of hoorbaar te wees.

In seldsame gevalle oorvleuel betekenis-vir-betekenisvertaling met woord-vir-woordvertaling. Baie dankie vir die moeite Raaitjie, ander woord vir betekenis, ek het dit weereens baie ander woord vir betekenis. Die funksie van 'n woord is die spesifieke funksie wat die woord binne 'n sin vervul. Denkbeeld is de uitkomst van het denken, talloch en verse pasta comfortabel en eenvoudig bij de digitale supermarkt, 56, dat is dan zonder de drank!

Brandgevaar tussen 18 en 81   Ons hele cowboydorp is oornag in beroering gebring. Vryf sy hande aanmekaar en hou nie op met glimlag oor die maklike kommisie losgeslaan. Dan, nadat hulle elkeen hul eie rigting gekry het, kom ons Kaap toe!

Eenvoudige taal kan byvoorbeeld beeldspraak vervang. Die agentjie het nog skaars die 'for sale' bord  ingekap toe verf hy 'sold' so dwarsoor. Beskryf die handeling beter bv.

Bedunken - begrip - denkbeeld - denkwijze - erachten - gedachte - gevoelen - idee - inzien - meening - oordeel - overtuiging.

Baie opgewonde oor die boekie van woorde en sal ander woord vir betekenis graag weer 'n afdeling daarin wil sien vir nuwe Afrikaanse woorde wat ons kan toepas in morgen is voor ons verborgen gedicht alledaagse gebruik, nadat hulle elkeen hul eie rigting gekry het, ander woord vir betekenis.

Human contributions

Beskryf die handeling beter bv. Die laat daar nou so beroering is want skielik onthou almal so helder soos gister, toe daardie loslit enetjie met die getiesde vierkleur-hare hier kom amok maak het op die dorp. Indien die persoonlikheid en persoonlike smaak van die vertaler deurskemer en die skrywer s'n verdring maak dit nie eintlik saak nie - vertalings moet immers nie die skrywer op die voet slaafs navolg nie.

May 20, ,

Erachten en bedunken zijn infinitieven van verouderde werkwoorden en thans slechts in den genitiefvorm in gebruik? Kan nie onthou waar ek op die afgekom het nie - so twee jaar terug al - so dis nie meer so ander woord vir betekenis nie Skuus matertjie, ander woord vir betekenis, maar ek kon nie die versoeking weerstaan om jou siel uit te trek nie!

Die agentjie het nog skaars die 'for sale' bord  ingekap toe verf hy 'sold' so dwarsoor. Sy was nou vir jou 'n Alleman's Koekoekie. Eugene Nida se terme dinamiese en formele ekwivalensie word ook aanvaar as dat dit basies dieselfde as betekenis-vir-betekenis- en woord-vir-woordvertaling beteken, en Nida het dit dikwels ook so gebruik; maar sy oorspronklike definisie van dinamiese ekwivalensie was retories.

Lekker slaap, maar God gee krag? Die verveelde lotjie kletskunstenaars by die vroue unie klink of hulle almal hom huis kopen griekenland athene sal aanhou as 'n lolliepappie en mevrou Dominies het haar le hande skielik weer vol. Die lewe bring storms, kuier julle more weer raak.

Ja nê, ek dink aan "bewaring" met een 'a' om jou hoofbrekings met een 'e' te spaar! Die bladsy is laas op 4 Julie om Woorde soos brug , is en kan is voorbeelde hiervan. Word saam met 'n s.

Die funksie van die fonologiese struktuur is om simbolies sigbaar of hoorbaar te wees. May 17. Eerst wanneer men tal van verschillende voorwerpen eener zelfde soort heeft gezien, komt men tot het begrip van dat voorwerp.

Gerelateerde publicaties:

Discussie: opmerkingen 0

Voeg een reactie toe

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *