Mitraljeza – Vladimir Nazor

Ostavi me Kata,
Pa Anđa, pa Reza,
Al’ me ne ostavi
Moja mitraljeza.

Ja ću s njom da sklopim
Najvjerniji brak,
Samo nek’ mi pjeva:
Traka, traka, trak!

O remenu visi,
Na srcu mi spava.
Kad fašiste gonim,
Šest mi krila dava.

Njezin gvoz je topal,
Njen je teret lak,
A grlo joj klikće:
Traka, traka, trak!

Moja mitraljeza
Zna vrhunce gora
I staze do rijeka
I klance do mora.

Odasvuda tjera
Crnih vrana grak
Njezin uzvik gromki:
Traka, traka, trak!

___________________________________________________________________
“Mitraljeza” je partizanska pesma koju je napisao Vladimir Nazor 1944. g. Za mešoviti zbor istu je komponovao Natko Devčić (1944.).
Fotografija: Puškomitraljezac, Jajce, 1943. g.