Kad su Sremci krenuli sa te Fruške gore

Kad su Sremci krenuli
iz te Fruške gore
i odoše za Bosnu
tamo da se bore.

Kad su došli do vode,
do te reke Save,
ugledaše Majevicu,
brda joj se plave.

Oj, ti Bosno ponosna,
visokih bregova,
eto tebi u pomoć
sremačkih sinova.

Da bijemo fašiste,
da ih uništimo,
porobljenu domovinu,
da oslobodimo.

_________________________________________________________________________

„Kad su Sremci krenuli sa te Fruške gore“ ili „Dolazak Sremaca u Bosnu“ je popularna narodna partizanska pesma – koračnica ispevana za vreme Drugog svetskog rata. Događaj o kome pesma govori je prelazak partizana Srema u istočnu Bosnu radi zajedničke borbe sa bosanskim partizanskim jedinicama protiv fašista. Prvo prebacivanje partizana iz Srema preko reke Save desilo se u noći između 4. i 5. novembra 1942. kod sela Brodac. Kasnije su nastavljena prebacivanja vojvođanskih jedinica u Bosnu.
-Na fotografiji gore: partizanski borci na Majevici.