Politodeli u jednicama NOVJ

Marko pitano pre 1 godina

Da li je bilo politodela i na nivou divizija (cak eventualno korpusa) ili samo na nivou brigada? Koja su bila najcesca zaduzenja clanova politodela?

1 Answers
Damjan Član DO tima odgovoreno pre 1 godina

Naleteh u Hronologiji NOB-a da je 29. 9. 1944. GŠ NOV i PO za Sloveniju izdao naredbu da se kod štabova 7. i 9. korpusa NOVJ formiraju posebni politodeli u cilju pružanja pomoći italijanskim jedinicama i organizovanja sadejstva.

Tako da izgleda ih je bilo na nivou divizija, ali ne znam koja su tačno bila zaduženja članova politodela (osim što su politički radili sa novoformiranim italijanskim partizanskim jedinicama, što se ovde navodi).