Koje su najveće bitke partizana i četnika?

Damjan Član DO tima pitano pre 1 godina

Koje su bile najveće bitke partizana i četnika, i koji je njihov ishod?

1 Answers
Damjan Član DO tima odgovoreno pre 1 godina

Evo da pokušam da dam kakav-takav odgovor (u nekim bitkama je bilo više aktera i preokreta, ali gledamo sukob partizana i četnika):

1941:

Napad četnika na Užice (pobeda partizana)

1942:

Borbe za istočnu Bosnu (privremena pobeda partizana)

Treća neprijateljska ofanziva (pobeda Italijana i četnika u Crnoj Gori)

Bitka na Kozari (poraz partizana, pobeda ustaša, Nemaca i četnika)

Operacija Alfa (pobeda četnika uz pomoć Italijana)

1943:

Bitka na Neretvi (totalna pobeda partizana)

Ofanziva JVuO u istočnoj Bosni oktobra 1943. (pobeda partizana)

1944:

Bitka za Ivanjicu januara 1944. (pobeda četnika uz pomoć Bugara i Nemaca)

Prodor NOVJ u Srbiju proleća 1944. (pobeda četnika uz pomoć Bugara i Nemaca)

Desant na Drvar (delimična privremena pobeda Nemaca, ustaša i četnika)

Bitka na Jelovoj gori (totalna pobeda partizana)

Bitka za Tuzlu decembra 1944 (pobeda partizana)

1945:

Bitka na Zelengori (konačna pobeda partizana)

Sve u svemu, izgleda da su četnici redovno gubili u sukobu sa partizanima, a pobeđivali su ih, po pravilu, samo uz podršku okupacione sile.