Brankova ratna taktika

Ustanak i revolucija u narodnoj anegdoti

U napadu na Banja Luku, januara 1944. g. s jednicama Četvrte divizije učestvovao je i Branko Ćopić. Naše jedinice bile su prodrle u centar grada, ali su se morale povući uslijed iznenadnog prodora njemačkih tenkova.
Na povratku iz akcije Branko je pričao svoje utiske iz ove borbe:
– Nastupam ja sa Šestom brigadom. Prodirem! Prodirem! Čvrsto držim inicijativu u rukama. Ukaza se i učiteljska škola. Moja škola! I baš kad sam namjeravao da poslije toliko godina ponovo prekoračim prag svoje škole, ukazaše se njemački tenkovi.
– Aha! Šta će sad biti? – upade neko od pažljivih slušalaca.
– Bogme, drugovi, ja tada brzo prebacim inicijativu iz ruku u noge, pa zagreboh uz jedan tijesan sokak – završi Branko praćen glasnim smijehom svih prisutnih.

_______________________________________________________________

Preuzeto iz knjige Narodne pjesme Jugoslavensko pjesništvo NOB i revolucije izdanje Spektar Zagreb 1983., odeljak Ustanak i revolucija u narodnoj anegdoti – Ličnosti u anegdotama, strana 135.
Fotogafija: Branko Ćopić (Hašani, Bosanska krajina, 1. januar 1915 — Beograd, 26. mart 1984) u partizanima.