Bolničarka – Vladimir Čerkez

Bila je trešnja mlada
Rascvjetala

Bila je trešnja
Među borovima

Na tankom granju
Sušila dolamu
Kapu sa zvijezdom

Na granju trešnje
Sušila zavoje
Za moje rane

Preboljeh rane
Pregazih rijeke
Prebrodih vrijeme

A trešnju sanjam
Bolan od trešnje

Možda si mi ti dio srca odnijela
U sanitetskoj torbi
S okrvavljenim zavojima


Vladimir Čerkez rođen je u Sarajevu, 26. novembra 1923. pesnik, romanopisac, partizan. Knjige pesama: Na livadama, Zastave krajine, Majska lirika, Ruže u oluji, Cvijeće…
Preuzeto iz knjige: Jugoslavensko pesništvo NOB i revolucije, izdavač “Spektar”, Zagreb 1983. g.
Na fotografiji: Previjanje boraca VI ličke divizije 1945. g. Sremski front