Andrija Maurović – Kolona u snijegu, 1945.

Slika “Kolona u snijegu”, ulje na platnu Andrije Maurovića (Muo u Boki kotorskoj, 29. 3. 1901. godine – Zagreb, 2. 9. 1981.), Šibenik proleća 1945.
Postoji veliki broj crteža izradjenih na oslobođenoj teritoriji ili u pokretu 8. divizije kojoj je pripadao. Partizanima se priključio 1944. godine nakon dva hapšenja.
Bitna su i ulja na platnu koja je naslikao u proleće 1945. godine u Šibeniku.